POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız Hakkında

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

 • Profesyonel ekip çalışmasıyla teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 •  Müşteri mutluluğunu zirveye çıkartmak, her yönden güvenilir bir firma olmak,
 •  Kaynaklarımızın etkin kullanımı ve geliştirilmesi ile küresel pazarda söz sahibi olmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde ekolojik dengeye zarar vermemek,
 •  İlgili taraflarda çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak,
 •  Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilmeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,
 •  Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemek, kaza ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
 •  Çevre boyutları ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gereken çabayı göstermek,
 • Yüksek kalite standartlarımız ile aranılan ve tercih edilen bir kuruluş olmak,
 •  Entegre yönetim sistem standartlarının uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Yeni gelişmelere öncülük etmek,
 •  Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak,
 • Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan mutlu olmak,
 •  Doğayı ve çalışanı korumak,
 •  Entegre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 •  Yasal yükümlülüklere, yürürlükteki çevre mevzuatlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kuruluş olarak uygulamakta olduğumuz “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;

 • Tüm kazaları meslek hastalıklarını, çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi;
 • Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı;
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;
 • Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi;
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı;
 • Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi;
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi;
 •  İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi;
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı;
 • Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek;
 • Politikaları sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmek;
 • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüd eder.

GENEL MÜDÜR